Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3673
Title: Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric từ bả dứa trên môi trường bán rắn sử dụng aspergillus niger
Authors: Phạm, Thị Ngọc Thùy
Advisor: Trương, Thị Minh Hạnh, PGS.TS.
Keywords: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Lên men
Axit Xitric
Môi trường bán rắn
Aspergillus Niger
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3673
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiNgocThuy.TT.pdfTóm tắt428.61 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiNgocThuy.TV.pdfToàn văn1.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.