Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3669
Title: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu của ngân hàng công thương Đà Nẵng
Authors: Lê, Nhị Hà
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Cho vay
Tài trợ xuất khẩu
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3669
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.87.pdfToàn Văn992.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt196.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.