Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3623
Title: Các giải pháp thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Chín
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Kinh tế phát triển
Nguồn nhân lực
Cơ quan nhà nước
Quảng Nam
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3623
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.108.pdfToàn Văn722.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt199.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.