Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3405
Title: Giải pháp mở rộng qui mô cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại chi nhánh NH TMCP ngoại thương Đà Nẵng
Authors: Lê, Hải Bắc
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Qui mô cho vay
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Đà Nẵng
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3405
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.117.pdfToàn văn856.04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt215.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.