Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3403
Title: Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê, Anh Tuấn
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Mô hình Markowitz
Đầu tư chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3403
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn văn649.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt209.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.