Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3327
Title: Hoàn thiện kiểm soát chi phí tại công ty xăng dầu khu vực V
Authors: Trần, Ngọc Tuyết
Advisor: Hoàng, Tùng, TS.
Keywords: Kiểm soát chi phí
Kế toán
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; Chương 2.Thực trạng về kiểm soát chi phí kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xăng dầu khu vực V; Chương 3.Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi phí kinh doanh tại Công ty Xăng dầu khu vực V.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3327
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocTuyet.TT.pdfTóm tắt218.43 kBAdobe PDFView/Open
TranNgocTuyet.TV.pdfToàn văn675.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.