DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Phương pháp Toán sơ cấp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3176

Nhan đề: Thặng dư chính phương, kí hiệu Legendre, kí hiệu Jacobi và ứng dụng
Tác giả: Triệu, Thị Vy Vy
Người hướng dẫn: Nguyễn, Duy Thái Sơn
Từ khoá: Thặng dư chính phương
Ký hiệu Legendre
Ký hiệu Jacobi
Toán học
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3176
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.68.pdfToàn văn495,73 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt208,08 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback