Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3132
Title: Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng công thương thành phố Đà Nẵng (Vietinbank Đà Nẵng)
Authors: Võ, Thị Thu Hiền
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Kinh tế phát triển
Ngân hàng
Tín dụng
Kinh tế tư nhân
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3132
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.96.pdfToàn văn1.44 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt188.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.