DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3132

Nhan đề: Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng công thương thành phố Đà Nẵng (Vietinbank Đà Nẵng)
Tác giả: Võ, Thị Thu Hiền
Người hướng dẫn: Võ, Xuân Tiến
Từ khoá: Kinh tế phát triển
Ngân hàng
Tín dụng
Kinh tế tư nhân
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3132
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.96.pdfToàn văn1,44 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt188,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback