Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3104
Title: Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công của tỉnh Bình Định
Authors: Trần, Quang Triết
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản trị nhân sự
Đào tạo nhân lực
Hành chính công
Công nghệ thông tin
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3104
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn văn636.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt191.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.