Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3092
Title: Phát triển ngành dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Lan
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Dịch vụ thương mại
Quảng Ngãi
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận chung về phát triển ngành dịch vụ thương mại; Chương 2.Thực trạng phát triển ngành dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; Chương 3.Những giải pháp phát triển ngành dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3092
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoangLan.TT.pdfTóm tắt216.6 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoangLan.TV.pdfToàn văn617.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.