Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3079
Title: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
Authors: Cao, Thanh Thương
Advisor: Đỗ, Ngọc Mỹ
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Phát triển nhân lực
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3079
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn văn576.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt229.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.