Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2942
Title: Nghiên cứu ứng dụng phân lớp dữ liệu trong quản lý khách hàng trên mạng
Authors: Trương, Tiến Dưỡng
Advisor: Phan, Huy Khánh
Keywords: Khoa học máy tính
Quản lý khách hàng
Phân lớp dữ liệu
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2942
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.78.pdfToàn văn837.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt338.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.