Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2743
Title: Nghiên cứu ứng dụng enzyme pectinase trong chiết tách dịch quả nhàu và thử nghiệm sản xuất nước giải khát từ quả nhàu
Authors: Nguyễn, Văn Quý
Advisor: Trần, Thị Xô
Keywords: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Enzym pectinase
Quả nhàu
Nước giải khát
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2743
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.89.pdfToàn văn1.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt157.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.