Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2186
Title: Nghiên cứu sản xuất sản phầm probiotic nước cà rốt từ vi khuẩn lactobacillus plantarum
Authors: Phạm, Thị Nga
Advisor: Trương, Thị Minh Hạnh
Keywords: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Probiotic nước
Cà rốt
Vi khuẩn lactobacillus phantarum
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2186
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.119.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt198.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.