DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ thực phẩm và đồ uống >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2186

Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất sản phầm probiotic nước cà rốt từ vi khuẩn lactobacillus plantarum
Tác giả: Phạm, Thị Nga
Người hướng dẫn: Trương, Thị Minh Hạnh
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Probiotic nước
Cà rốt
Vi khuẩn lactobacillus phantarum
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2186
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.119.pdfToàn văn1,18 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt198,2 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback