DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Giáo dục : [482]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Các mô hình quản lý nhà nước về Giáo dục

 Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học trong trường sư phạm có sự hỗ trợ của phần mềm PowerPoint

 Bàn lại vấn đề học vị Tiến sĩ

 Chất lượng đào tạo giáo viên - một yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng giáo dục

 Quản lí hoạt động tự học của học viên hệ từ xa

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback