DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Kế toán - Kiểm toán : [87]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Hội nhập WTO - Cơ hội, thách thức và cạnh tranh của dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và vấn đề đặt ra với kế toán

 Vai trò của kiểm toán nhà nước Trung Quốc đối với quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước

 Chuẩn mực kế toán nhà nước của Cộng hòa Pháp và những kinh nghiệm áp dụng khi xây dựng chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam

 Hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế và quan điểm xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback