DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2595

Nhan đề: Hội nhập WTO - Cơ hội, thách thức và cạnh tranh của dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam
Tác giả: Đoàn, Xuân Tiên
Từ khoá: Hội nhập
Tổ chức thương mại thế giới
Cơ hội
Thách thức
Kế toán
Kiểm toán
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 115, Tr. 24-26
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2595
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0035.pdf2,36 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback