Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2540
Title: Phân tích sự biến động và xử lý chênh lệch định mức chi phí gắn với kế toán chi phí chế biến theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02
Authors: Hà, Thị Thúy Vân
Keywords: Sự biến động
Chi phí
Kế toán chi phí
Chuẩn mực kế toán
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Kiểm toán, Số 3, Tr. 35-37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2540
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0055.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.