Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1263
Title: Trình độ phát triển khoa học, công nghệ của một tỉnh (Thành Phố):Phương pháp đánh giá và các nhân tố
Authors: Đỗ, Văn Phức
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Issue Date: 2008
Description: Tạp chí kinh tế và phát triển. Trang 27-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1263
Appears in Collections:Khoa học ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHUD_0001.pdf3 trang3.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.