DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >

Lý luận, nghiên cứu, phê bình : [12]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Tìm hiểu nghệ thuật sử dụng từ ngữ và biện pháp tu từ của Nguyễn Du trong đoạn trích "Thúy Kiều ở Lầu Ngưng Bích" (Truyện Kiều)

 Tục ngữ - ngữ cảnh và hình thức thể hiện

 Một cách khai thác hàm ý trong truyện cười dân gian Việt Nam

 Khía cạnh văn hóa của phân tích diễn ngôn

 Chất thơ trong "Bến quê" của Nguyễn Minh Châu

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback