DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >
Lý luận, nghiên cứu, phê bình >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/332

Nhan đề: Tìm hiểu nghệ thuật hành văn và sử dụng từ ngữ của Nguyễn Du trong một đoạn trích Truyện Kiều được giảng dạy ở trường Phổ thông Trung học
Tác giả: Trương, Xuân Tiếu
Từ khoá: Ngôn ngữ
Văn chương
Từ ngữ
Nguyễn Du
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Ngôn ngữ, Số 6/2005, Tr. 29-33
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/332
Appears in Collections:Lý luận, nghiên cứu, phê bình

Files in This Item:

File Description SizeFormat
56.TruongXuanTieu.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback