DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >
Lý luận, nghiên cứu, phê bình >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/319

Nhan đề: Lí lẽ tranh luận của các nhân vật trong truyện ngụ ngôn Việt Nam
Tác giả: Hồ, Xuân Tuyên
Từ khoá: Ngôn ngữ
Truyện ngụ ngôn
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Số 3(113)-2005, Tr.29-32
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/319
Appears in Collections:Lý luận, nghiên cứu, phê bình

Files in This Item:

File Description SizeFormat
17.Ho Xuan Tuyen1.pdf5,4 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback