DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Bảo hiểm : [14]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Thị trường bảo hiểm Việt Nam: Cơ hội bứt phá và cuôc đua cạnh tranh

 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động môi giới trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

 Bảo hiểm Việt Nam: Đáp ứng yêu cầu phát triển mới sau khi gia nhập WTO

 Tiếp tục đổi mới hệ thống bảo hiểm xã hội phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

 Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong nền kinh tế hội nhập toàn diện

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback