DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Bảo hiểm >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1775

Nhan đề: Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong nền kinh tế hội nhập toàn diện
Tác giả: Phí, Trọng Thảo
Từ khoá: Kinh tế
Hội nhập
Thị trường
Bảo hiểm
Việt Nam
Năm xuất bản: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1775
Appears in Collections:Bảo hiểm

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BH_0010.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback