DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >

Tác giả - Tác phẩm : [4]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Dạy học đoạn trích "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" - Kịch "Vũ Như Tô" (Nguyễn Huy Tưởng) theo đặc trưng thể loại

 Tìm hiểu nghệ thuật xưng hô trong Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi

 Sắc thái dân gian trong ngôn ngữ thơ Nguyễn Bính

 Hình ảnh cuộc cách mạng Tân Hợi trong tác phẩm "AQ chính truyện" của Lỗ Tấn

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback