DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >
Tác giả - Tác phẩm >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2873

Nhan đề: Hình ảnh cuộc cách mạng Tân Hợi trong tác phẩm "AQ chính truyện" của Lỗ Tấn
Tác giả: Lý, Thị Quỳnh Anh
Từ khoá: Cách mạng
Tân Hợi
AQ
Lỗ Tấn
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 258-(kỳ 2-3/2011). Tr. 28-29, 20.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2873
Appears in Collections:Tác giả - Tác phẩm

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TP_0002.PDF105,34 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback