DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >
Tác giả - Tác phẩm >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2877

Nhan đề: Tìm hiểu nghệ thuật xưng hô trong Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi
Tác giả: Phạm, Vân Dung
Từ khoá: Nghệ thuật
Tác phẩm
Nguyễn Trãi
Quân trung từ mệnh tập
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Hán Nôm, Số 1(104)-2011. Tr. 17-22.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2877
Appears in Collections:Tác giả - Tác phẩm

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TP_0005.PDF283,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback