DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Luật pháp : [9]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Phương hướng điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp của Việt Nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới

 Thực trạng thực hiện luật ngân sách nhà nước sửa đổi qua kết quả kiểm toán ngân sách các địa phương

 Đổi mới chính sách thuế nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân

 Một số rủi ro pháp lý đối với ngân hàng trong giao dịch thương mại quốc tế

 Nghị định thanh toán bằng tiền mặt hướng tới hội nhập quốc tế sau khi Việt Nam gia nhập WTO

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback