DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >

Tâm lý : [56]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nhận thức về giới tính và nguyện vọng của thiếu niên lứa tuổi 14-16 tại Hà Nội.

 Giao tiếp của dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng sông Cửu long.

 Thực trạng sử dụng thời gian rỗi của sinh viên hiện nay.

 Đặc điểm nhân cách và trình độ học vấn.

 Tìm hiểu về trí tuệ cảm xúc.

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback