Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1577
Title: Phân tích tâm lý biểu hiện nhu cầu vui chơi của học sinh lớp 5 trường tiểu học Vân Cơ thành phố Việt Trì.
Authors: Nguyễn, Xuân Thức
Lê Thị, Thuý Bích
Keywords: Phân tích tâm lý
Nhu cầu vui chơi
Học sinh lớp 5
Việt Trì
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Tâm lý học. Số 1-01/2010. Tr.14-18.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1577
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TL_0043.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.