DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1686

Nhan đề: Thực trạng sử dụng thời gian rỗi của sinh viên hiện nay.
Tác giả: Trần, Quốc Thành
Từ khoá: Thời gian rỗi
Sinh viên
Năm xuất bản: 2004
Mô tả: Tạp chí Tâm lý học. Số 4-2009. Tr.17-24.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1686
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0054.pdf5,13 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback