DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >

Đạo đức : [10]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Phát huy kết quả bước đầu, khắc phục hạn chế, nâng cai chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tới

 Nâng cao phẩm chất, đạo đức và năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới

 Vai trò của giá trị đạo đức truyền thống trong sự hình thành và phát triển nhân cách

 Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - giải pháp quan trọng để rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

 Tiếp cận những đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam truyền thống

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback