Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2801
Title: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - giải pháp quan trọng để rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
Authors: Vũ, Văn Phúc
Keywords: Đạo đức
Hồ Chí Minh
Đảng viên
Cán bộ
Issue Date: 2011-05
Description: Tạp chí Cộng sản, Số 823-05/2011. Tr. 51-54.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2801
Appears in Collections:Đạo đức

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DD_0008.PDF256.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.