Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2804
Title: Phát huy kết quả bước đầu, khắc phục hạn chế, nâng cai chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tới
Authors: Tô, Huy Rúa
Keywords: Đạo đức
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2011-02
Description: Tạp chí Cộng sản, Số 820-02/2011. Tr. 63-69.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2804
Appears in Collections:Đạo đức

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DD_0006.PDF393.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.