DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Đạo đức >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2804

Nhan đề: Phát huy kết quả bước đầu, khắc phục hạn chế, nâng cai chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tới
Tác giả: Tô, Huy Rúa
Từ khoá: Đạo đức
Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2011-02
Mô tả: Tạp chí Cộng sản, Số 820-02/2011. Tr. 63-69.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2804
Appears in Collections:Đạo đức

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DD_0006.PDF393,1 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback