DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
000 - Thông tin & tác phẩm tổng quát >

Thông tin - Thư viện : [5]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Thư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới - bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam

 Thư viện Viện Thông tin Khoa học Xã hội vươn tới hiện đại hóa

 Chiến lược marketing đối với hoạt động thông tin thư viện

 Thư viện xanh - nơi trau dồi kỹ năng cho học sinh

 Số hóa với hệ thống Kirtas

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback