DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ chế tạo máy >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1206

Nhan đề: Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh
Tác giả: Hoàng, Trọng Hiếu
Người hướng dẫn: Nguyễn, Xuân Hùng
Từ khoá: Chi tiết máy
Phay tinh
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1206
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.90.pdfToàn văn8,09 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt3,49 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback