Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1074
Title: Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc của tinh bột đậu xanh (virgna radiata) trước, sau biến hình và tạo lòng trắng trứng chay
Authors: Lê, Thị Ánh Nguyệt
Advisor: Lê, Thị Liên Thanh
Keywords: Hóa hữu cơ
Tinh bột đậu xanh
Virgna Radiata
Lòng trắng trứng chay
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1074
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.89.pdfToàn văn3.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt3.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.