Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10142
Title: Giải pháp marketing trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Võ, Ngọc Quỳnh Trân
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Chính sách marketing
Kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng TMCP Á Châu Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 120 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về marketing trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử; Chương 2.Thực trạng marketing trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp marketing trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10142
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoNgocQuynhTran.TT.pdfTóm tắt290.95 kBAdobe PDFView/Open
VoNgocQuynhTran.TV.pdfToàn văn794.53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.