Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10035
Title: Hoàn thiện công tác thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Huyền Trân
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Tín dụng chứng từ
Thanh toán tín dụng chứng từ
Agribank Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số:60.34.02.01; 112 trang
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác thanh toán tín dụng chứng từ: Chương 2.Thực trạng công tác thanh toán tín dụng chứng từ tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác thanh toán tín dụng chứng từ tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10035
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiHuyenTran.TT.pdfTóm tắt769.97 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiHuyenTran.TV.pdfToàn văn1.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.