Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9989
Title: Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình
Authors: Lê, Việt Hòa
Advisor: Lê, Công Toàn, TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Nhận tiền gửi
Ngân hàng TMCP Thương Tín
Quảng Bình
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 113 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại; Chương 2. Thực trạng hoạt động nhận tiền gửi tại NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình; Chương 3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9989
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVietHoa.TT.pdfTóm tắt595.75 kBAdobe PDFView/Open
LeVietHoa.TV.pdfToàn văn8.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.