Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9988
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Authors: Võ, Văn Quốc
Advisor: Lê, Công Toàn, TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Cho vay tiêu dùng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quảng Ninh
Quảng Bình
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 147 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về họat động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng; Chương 2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Agribank - chi nhánh huyện Quảng Ninh, Quảng Bình; Chương 3. Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9988
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoVanQuoc.TT.pdfTóm tắt644.65 kBAdobe PDFView/Open
VoVanQuoc.TV.pdfToàn văn8.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
VoVanQuoc.jpgBia354.96 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.