Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9984
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Authors: Hoàng, Văn Duy
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS
Keywords: Quản lý thu bảo hiểm xã hội
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Bảo hiểm xã hội
Quảng Bình
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 137 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Chương 2. Thực trạng công tác quản lý thu BHXH khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại BHXH TP Đồng Hới; Chương 3. Khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại BHXH TP Đồng Hới.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9984
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangVanDuy.TT.pdfTóm tắt472.42 kBAdobe PDFView/Open
HoangVanDuy.TV.pdfToàn văn11.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.