Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9982
Title: Nghiên cứu thu nhận pectin từ một số nguồn thực vật và sản xuất màng pectin sinh học ứng dụng trong bảo quản trái cây
Authors: Ngô, Thị Minh Phương
Advisor: Trần, Thị Xô, PGS.TS.
Trương, Thị Minh Hạnh, PGS.TS.
Keywords: Pectin
Chiết tách
Màng
Bảo quản
Xoài

Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm. Mã số: 62.54.01.01; 278 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan tài liệu; Chương 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9982
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiMinhPhuong.TT.pdfTóm tắt892.1 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiMinhPhuong.TT_E.pdfSummary839.76 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiMinhPhuong.TV.pdfToàn văn8.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NgoThiMinhPhuong.jpgBia163.49 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.