Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9976
Title: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Quốc Nhi
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Huy động tiền gửi ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng
Vietcombank
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 8.34.02.01; 108 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động huy động tiền gửi của Ngân hàng Thương mại; Chương 2. Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng; Chương 3. Khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9976
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiQuocNhi.TT.pdfTóm tắt3.68 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiQuocNhi.TV.pdfToàn văn8.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.