Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9962
Title: Tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ I theo một số tiêu chuẩn thiết kế
Authors: Trương, Tuyên Nhật
Advisor: Nguyễn, Ngọc Phương, TS.
Keywords: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Dầm bê tông cốt thép
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20; 87 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về kết cấu dầm bê tông cốt thép; Chương 2.Một số tiêu chuẩn tính toán khả năng chịu cắt của dầm BTCT tiết diện chữ I; Chương 3.Khảo sát các ví dụ số tính toán khả năng chịu cắt của dầm BTCT tiết diện chữ I theo một số tiêu chuẩn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9962
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongTuyenNhat.TT.pdfTóm tắt378.51 kBAdobe PDFView/Open
TruongTuyenNhat.TV.pdfToàn văn1.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.