Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9915
Title: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Hóa học theo hướng phát triển năng lực của học sinh tại các trường THPT tỉnh Kon Tum
Authors: Phạm, Cao Sang
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học
Kiểm tra kết quả học tập
Đánh giá kết quả học tập
Phát triển năng lực học sinh
Môn Hóa học
Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 143 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lí luận quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Hóa học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh THPT; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Hóa học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh ở các trường THPT tỉnh Kon Tum; Chương 3.Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Hóa học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh ở các trường THPT tỉnh Kon Tum.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9915
Appears in Collections:Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamCaoSang.TT.pdfTóm tắt684.72 kBAdobe PDFView/Open
PhamCaoSang.TV.pdfToàn văn2.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.