DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/98

Nhan đề: Nghiên cứu web ngữ nghĩa và ứng dụng vào xử lý thông tin du lịch
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Người hướng dẫn: Lê, Văn Sơn
Từ khoá: Web ngữ nghĩa
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/98
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt474,92 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.105.pdfToàn văn1,91 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback