Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9792
Title: Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Bùi, Thị Thanh Hải
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Hoạt động phát triển ngôn ngữ
Trẻ 5-6 tuổi
Trường mầm non
Giáo dục mầm non
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 130 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Các biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9792
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiThanhHai.TT.pdfTóm tắt502.25 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiThanhHai.TV.pdfToàn văn1.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BuiThiThanhHai.jpgBia158.18 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.