Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9717
Title: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân sản xuất - kinh doanh nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Yên
Other Titles: Completing Credit Risk Control Activities in Individual Production and Business Loans in Vietnam at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Phu Yen Provinece Branch Banking and Financial Sector
Authors: Nguyễn, Thị Như Phương
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Phú Yên
Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng
Cá nhân sản xuất kinh doanh nông nghiệp
Cho vay cá nhân
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 129 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân sản xuất - kinh doanh nông nghiệp của Ngân hàng Thương mại; Chương 2. Thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân sản xuất - kinh doanh nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Phú Yên; Chương 3. Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân sản xuất - kinh doanh nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Phú Yên.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9717
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNhuPhuong.TT.pdfTóm tắt1.55 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNhuPhuong.TV.pdfToàn văn7.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.